Privacy

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot het vergaren, gebruiken en bewaren van uw persoonlijke gegevens door de MSG als voorgeschreven door de wetgeving AVG.

This page contains information concerning collection, usage and storage of your personal details by the MSG as dictated by the GDPR.